Digitaal tijdmanagement voor meer transparantie en minder werkdruk

Tijdmanagement voor de 21ste eeuw

Voor veel mensen is HR te bureaucratisch en te omslachtig. Maar HR-processen kunnen juist ook meerwaarde creëren; bijvoorbeeld met de juiste tools voor efficiënt tijdmanagement.

Meer mogelijkheden met een uniforme database 


Dubbel gegevens bijhouden hoeft niet meer. Door het beheer van werktijden goed te digitaliseren, bewerk je de stamgegevens één keer – en daarna heb je altijd een database die klopt. Personeelsgegevens, arbeidstijdmodellen en kwalificaties zijn allemaal centraal geregistreerd. En als er iets wordt gewijzigd, zijn de actuele gegevens in real-time beschikbaar voor gekoppelde systemen, inclusief de roosterplanner.

Betrouwbare compliance

Soms wordt het wat veel: wet- en regelgeving, CAO's, bedrijfsakkoorden, nationale en internationale feestdagen... Met digitaal tijdmanagement houd je automatisch overal rekening mee en ontvang je direct een waarschuwing als er een overtreding dreigt. Zo is de compliance van je roosters altijd op orde. Een uitgebreid machtigingssysteem voorkomt hierbij ongeoorloofde toegang tot personeelsgegevens.

Volledige automatisering van het tijdmanagement


Gelden er bepaalde limieten voor de urensaldi? Krijgen medewerkers een toeslag voor nachtdiensten? Moeten geanalyseerde gegevens handmatig worden overgedragen? Zet procesautomatisering in om arbeidstijdgegevens efficiënt te verwerken, beoordelen en analyseren, van de registratie tot aan de overdracht naar de salarisadministratie. 

Zitat ebm-papst

Onze nieuwe oplossing voor Workforce Management werkt door op verschillende punten. Het helpt ons om moderne werkconcepten efficiënt in de praktijk te brengen. En tegelijkertijd kunnen we onze mensen in de productie flexibeler aansturen.

Markus Löw
Hoofd Personeelsdiensten, ebm-papst

Meer transparantie over arbeidstijdgegevens

Wat is de verhouding tussen de geplande en gemaakte uren van je medewerkers? Wie heeft er min-uren en wie moet er juist overuren afbouwen? Hoe zit het met de verlofdagen in het bedrijf of op een specifieke afdeling? Wat zijn de verzuimcijfers? Digitaal tijdmanagement geeft leidinggevenden en managers in real-time inzicht in alle data. Daarnaast kunnen gegevens geautomatiseerd worden samengevat in heldere rapporten. Ook kan je instellen dat bepaalde doelgroepen automatisch regelmatige analyses ontvangen.

Arbeitszeiterfassung hände tippen auf einem Laptop

Digitalisering voor de 21e eeuw 

Digitale workflows maken HR-processen beduidend efficiënter, inclusief aanvragen voor verlof, vakantiedagen of thuiswerkdagen, dienstreizen, bijscholingen en zelfs complexe processen rondom meerwerk. In een bedrijf met 1000 medewerkers besteedt de HR-afdeling per jaar 8000 uur alleen al voor de handmatige verwerking van de vakantieplanning. Betrek medewerkers met self services en mobiele apps actief bij het tijdmanagement en zorg voor een merkbare vermindering van de hoeveelheid administratiewerk. 

Kosten en projecten altijd in beeld 

Controlling krijgt het een stuk makkelijker als werktijden direct worden toegewezen aan kostenplaatsen of kostensoorten, projecteigenaren, opdrachten of projecten. Met dit soort gegevens kan worden berekend of projecten of opdrachten rendabel zijn in verhouding tot de geïnvesteerde tijd, of hoe efficiënt de verschillende afdelingen hun tijd gebruiken.

Arbeidstijden kunnen tot op de minuut nauwkeurig worden geboekt op specifieke kostenplaatsen, kostensoorten, opdrachten of projecten. Controlling krijgt zo meer inzicht en kan goed gefundeerde analyses maken. Je ziet met één druk op de knop hoeveel tijd er nodig is om een bepaalde dienst te leveren, of het rendement van een project in verhouding staat met de geïnvesteerde tijd, en hoe efficiënt de verschillende afdelingen werken. En zo zie je ook waar er nog winst te behalen is.

Klaar voor digitaal tijdmanagement

  • Eén uniforme database
  • Compliance met wet- en regelgeving
  • Meer transparantie door heldere rapporten 
  • Minder routinetaken 
  • Zeggenschap voor het personeel via self services en app
  • Meer kostenbeheersing rondom werktijden

Nu contact opnemen

Wij adviseren u graag

  • Aanvraag
  • Callback
  • Contact