Met Workforce Management de gewenste servicekwaliteit garanderen – op tijd en binnen de begroting

Premium service met volledige kostenbeheersing 

Veeleisende klanten, en tegelijkertijd kostendruk en gebrek aan vakkundig personeel: veel dienstverleners bevinden zich dagelijks in een lastige positie tussen serviceniveau en rendement. Workforce Management optimaliseert de werkprocessen en maakt een flexibele, servicegerichte personeelsplanning mogelijk. 

Deze dienstverleners vertrouwen op ATOSS. Een selectie van onze klanten.

Goede arbeidsvoorwaarden voor betere prestaties 

Veel dienstverleners werken met forse uitdagingen. Denk alleen al aan de verschillende werkgebieden, CAO's voor verschillende regio's of sectoren, krappe begrotingen en hoge tijdsdruk. Dat maakt ook de roosterplanning lastig. Digitaal Workforce Management houdt rekening met al deze factoren – en met de belangen en wensen van het personeel. Want gemotiveerde medewerkers leveren simpelweg beter werk. 

Mobiele urenregistratie met volledige compliance 

Medewerkers, HR-afdeling en management besparen tijd met een urenregistratie via de Workforce Management App, wat ook direct zorgt voor compliance met het oordeel van het Europese Hof voor verplichte urenregistratie. Gemeentelijke teams kunnen bijvoorbeeld direct op locatie aangeven hoeveel tijd ze aan een bepaald object hebben besteed en dit met één swipe koppelen aan de bijbehorende kostenplaats. Groenvoorziening, verkeerstoezicht, veiligheidsdiensten en schoonmaakploegen worden zo bevrijd van foutgevoelige formulieren en administratief gedoe.

ATOSS Kunde WISAG

Digitaal Workforce Management neemt onze personeelsadministratie een significante hoeveelheid werk uit handen.

Michael C. Wisser
CEO, Wisag

Wetten, CAO's en regelgeving: compliance gegarandeerd 

De digitale tijdsplanner analyseert de geregistreerde gegevens en draagt ze over aan het systeem voor de salarisadministratie. De analyse houdt automatisch rekening met relevante CAO's, wet- en regelgeving en bedrijfsakkoorden, maar bijvoorbeeld ook met onregelmatigheidstoeslagen. Teammanagers krijgen in real-time inzage in aanwezigheid, urensaldi en pauzetijden. Het systeem waarschuwt proactief als overtredingen of overschrijdingen dreigen, bijvoorbeeld bij drempelwaarden voor de maximale werktijden of de personeelsbegroting.  

Systematisch intelligente roostering 

De roosterplanning maakt gebruik van real-time gegevens en berekent een roostervoorstel dat op alle punten scoort: compliance, rendement en personeelsvriendelijkheid. Zakelijk relevante kennis, certificeringen en kwalificaties zijn centraal en inzichtelijk beschikbaar voor de roostermaker. En ook voor invalkrachten, uitzendmedewerkers, parttimers of seizoenarbeiders levert het systeem een efficiënte inzetplanning. 

Vakantieplanning binnen enkele minuten 

Met self services en apps voor Workforce Management is het personeel actief betrokken bij de planning. Urensaldi, vakantiedagen, geplande vakanties en aangevraagd verlof zijn altijd direct in te zien via een overzichtelijk dashboard, dat zowel voor de leidinggevenden als voor de medewerkers alles weergeeft dat van belang is voor hun rol. Een goedkeuring wordt binnen enkele minuten verwerkt, formulieren en papieren zijn verleden tijd. Zo werkt de hele organisatie transparanter en stijgt de tevredenheid. 

Flexibel naar de toekomst van het werk 

Als medewerkers op korte termijn niet beschikbaar zijn, kunnen ze zelf digitaal hun dienst ruilen met een collega. De software keurt de ruil alleen goed als aan alle voorwaarden voor de dienst is voldaan, bijvoorbeeld de vereiste kwalificaties en verplichte rusttijden. Vooral medewerkers die 24 uur per dag beschikbaarheid moeten bieden voor hun klanten, profiteren van deze individuele flexibiliteit. Van Facility Management tot aan pechdiensten, hotlines en financiële dienstverleners: met een flexibele, personeelsvriendelijke roostering worden ze allemaal aantrekkelijker als werkgever.

ATOSS Enterprise Solution

De voordelen in een oogopslag

  • Eerlijke en transparante 24/7-ploegenplanning  
  • Projecttijdregistratie en beheer van kostenplaatsen 
  • Self services en mobiele workflows voor werknemers 
  • Kostentransparantie voor personeel en beheer