Met Workforce Excellence succes produceren op alle vlakken 

Optimale personeelsprocessen op de werkvloer

Bij Operational Excellence gaat het erom om alle processen op weg naar de levering te optimaliseren, door de hele waardeketen heen. Digitaal Workforce Management levert een belangrijke bijdrage aan de continue verbetering van een optimale integratie van de medewerkers in alle processen. Zo stijgt de productiviteit. Vraagschommelingen zijn efficiënt en rendabel op te vangen.

Productiebedrijven vertrouwen op ATOSS. Een uittreksel uit de klantenlijst.

  Productiviteit verhogen met flexibele roostering 

  In de Industrie 4.0 geeft de combinatie van mens en machine de doorslag voor succes. Als de juiste professional op het juiste moment bij de juiste machine staat, gaan de kwaliteit en de output omhoog. Een flexibele planning van de diensten, die rekening houdt met productiecapaciteit, bestelvolumes en personeelsbelangen, is één van de grote uitdagingen in een verbonden werkomgeving. 

  Grip op de compliance

  Werktijdenwet, ARBO-regelingen, CAO's, de Europese regelgeving over verplichte urenregistratie: bedrijven in de maakindustrie moeten veel ballen in de lucht houden. Met digitale urenregistratie via een terminal, self services of per app neem je geen risico’s als het gaat om de compliance. De geregistreerde gegevens zijn in het tijdmanagement compleet beschikbaar voor analyses. Het systeem kent de relevante wet- en regelgeving, CAO's en bedrijfsakkoorden. Bij dreigende overtredingen volgt automatisch een waarschuwing.

  Zitat ebm-papst

  Onze nieuwe oplossing voor Workforce Management werkt door op verschillende punten. Het helpt ons om moderne werkconcepten efficiënt in de praktijk te brengen. En tegelijkertijd kunnen we onze mensen in de productie flexibeler aansturen.

  Markus Löw
  Hoofd Personeelsdiensten, ebm-papst

  Professioneel kwalificatiemanagement

  Via het ATOSS Kwalificatiemanagement is het geen enkel probleem om de passende vereiste kwalificaties te koppelen aan iedere werkplek. Ook bij de medewerkers is aangegeven welke kwalificaties ze meebrengen – wie heeft er een EHBO- of BHV-diploma, wie mag vorkheftrucks besturen en wie is er gecertificeerd om bepaalde machines te bedienen? Het resultaat is een kwalificatiematrix waarmee teamleiders snel automatisch kunnen controleren of mensen en taken op elkaar aansluiten. Zo krijgen bedrijven de juiste mensen op de juiste plaats. Bovendien loopt het dagelijks beheer een stuk soepeler.

  ISO-certificering en systematische opleidingen 

  Onze kwalificatiematrix bevat ook de wettelijk voorgeschreven opleidingen, bijvoorbeeld certificeringen conform ISO 50001. Via onze tool voor taakmanagement zien leidinggevenden op ieder moment welke certificeringen bijna verlopen. Het systeem geeft hiervan op tijd een melding, verstuurt uitnodigingen voor trainingen die nodig zijn en informeert de betrokkenen per e-mail. En alles werkt volautomatisch met complete documentatie.

   Machinecapaciteit volledig benutten, mensen sparen 

   De automatische roostering stelt een optimale planning voor, die rekening houdt met wet- en regelgeving, CAO's, tijdsaldi, vakantiedagen, standaarddiensten, kwalificaties en verplichte pauzes en rusttijden. Extra diensten, overuren en weekendwerk worden automatisch eerlijk en transparant verdeeld over de teamleden. Zo zorg je voor een optimaal gebruik van machinecapaciteit en een personeelsvriendelijke planning van de diensten.  

   Werktijden aangepast aan opdrachtvolume

   Door de systemen voor productieplanning, personeelsplanning en tijdmanagement aan elkaar te koppelen, wordt duidelijk hoeveel personeel er werkelijk nodig is, en wat de beschikbare bruto- en nettocapaciteit zijn. Op basis van de geplande opdrachten en bestelvolumes berekent het systeem regelmatig hoeveel mensen er nodig zijn voor een fabriek, productielijn of dienst. Zo dekken de roosters met strakke kostenoptimalisatie altijd precies de behoefte af.

   Flexwerkers betrekken bij de processen

   Met digitaal Workforce Management is het geen probleem meer om flexwerkers volledig op te nemen in de HR-processen. Hiervoor hebben ze geen eigen computer nodig, en zelfs geen e-mailadres binnen het bedrijf. Via terminals op de werkvloer hebben medewerkers eenvoudig toegang tot het Staff Center. Ze kunnen hun werktijden registreren, papierloos vakantie aanvragen, wensroosters en carpoolcombinaties invoeren en diensten ruilen. Ook kunnen ze op ieder moment hun dienstroosters en urensaldo bekijken. Het systeem werkt intuïtief en training is vrijwel overbodig.

   • Auto- en luchtvaartindustrie
   • Chemische industrie 
   • Elektronica en microtechnologie 
   • Energie, milieu en grondstoffen
   • IT
   • Consumentengoederen 
   • Levensmiddelenindustrie 
   • Machinebouw 
     

   ATOSS Manufacturing Solution

   De voordelen in een oogopslag:

   • Werkplanningen op basis van het opdrachtvolume 
   • Eerlijke, personeelsvriendelijke dienstroosters
   • Meer flexibiliteit in de productie  
   • Transparantie voor teams, roosteraars en management
   • Minder planningswerk, meer planningskwaliteit

   Wij adviseren u graag

   • Aanvraag
   • Callback
   • Contact